Hotel Aak
"

Vi eier sammen med 3 andre Hotel Aak i Romsdalen. Det er Norges første turisthotell utenfor de store byene som var åpnet i 1860. <\/p>\n\n

Hotellet drives av kanskje verdens hyggeligst vertskap Kristine og Odd Erik Rønning. <\/p>\n"