Hotel Aak

Vi eier sammen med 3 andre Hotel Aak i Romsdalen. Det er Norges første turisthotell utenfor de store byene som var åpnet i 1860. 

Hotellet drives av kanskje verdens hyggeligst vertskap Kristine og Odd Erik Rønning.