BMW Isetta
"

Vi solgte på 50 tallet BMW Isetta, som var en svært populær bil på den tiden med 1 sylinder og 12 hester. 2 personer kunne sitte etter hverandre.<\/p>\n"

KONTAKTINFO